RESPLAN - Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) finanszírozta projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszékén

Kedvezményezett:

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projekt címe:

"Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása"

Szerződött támogatás összege:

25 482 000 Ft

Támogatás mértéke:

100%, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból származik-


A RESPLAN projekt tartalma


Célkitűzések:


• A Program küldetése a természeti erőforrás gazdálkodással kapcsolatos szakpolitikai tervezés támogatása, a tervezők közötti együttműködés elősegítése, valamint a minisztériumi stratégiai tervezés szakmai megalapozottságának és társadalmasításának megerősítése. A Program tehát a természeti erőforrás gazdálkodással kapcsolatos "jó kormányzás" és szemléletformálás egyik lehetséges eszköze.


• A Program átfogó célja egy olyan többoldalú mechanizmus életre hívása, amely a stratégia- és jogalkotási folyamatok kezdeti fázisában – "nem kötelező" ajánlások formájában – útmutatást ad e dokumentumok tervezői és más érdekeltek számára a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás szempontjainak beépítésének lehetőségeire, illetve felhívja a figyelmet az esetleg kockázatokra, kedvezőtlen hatásokra és következményekre.

• Megjegyezzük, hogy a Program nem helyettesítheti a természeti erőforrás-gazdálkodás állami irányítását: a témakör progresszív nemzetközi példái is megerősítik azt a megközelítést, hogy a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás (ásványvagyon, föld, víz, energia), valamint a környezet- természet- és éghajlatvédelem operatív állami irányítása hatékonyan nem választható szét, így a természeti erőforrás-gazdálkodás államigazgatási bázisát az ezen ügyekért egyaránt felelős minisztériumban célszerű kialakítani.
Hírek, események

Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása a Műegyetem Környezetgazdaságtan Tanszékén

2015 év végén zárult le a RESPLAN „Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása” - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) finanszírozta projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszékén. A program a természeti erőforrás gazdálkodással kapcsolatos szakpolitikai tervezés támogatását, a tervezők közötti együttműködés elősegítését, valamint a minisztériumi stratégiai tervezés szakmai megalapozottságának és társadalmasításának megerősítését tűzte ki célul.

A BME Környezetgazdaságtan Tanszék égisze alatt működő Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ keretei között életre hívtuk a projekt sikeres megvalósítását segítő, a természeti erőforrás-hatékonyság (kiemelten energetika és bányászat, valamint mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás) tématerülethez kötődő szakértői csoportot, az ún. „Konzultációs Fórumot”. A projekt keretében a természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás összefüggéseinek feltárására két fenntarthatósági helyzetfeltáró tanulmány készült: egyik az energetika és bányászat, míg a másik a mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás témakörében. E tanulmányokat egészítette ki egy módszertani anyag, mely a természeti erőforrás-hatékonyság értékeléséhez nyújtott átfogó elemzési keretrendszert.
A projektben kidolgoztuk a természeti erőforrás-gazdálkodási képzési program-koncepcióját. Kerekasztal vitát szerveztünk a „Jó gyakorlatok az erőforrás-hatékonyság javítása terén” tématerületen és megrendeztük az „Úton az erőforrás-hatékonyság tervezése felé” munkacímű konferenciát. A projekt megvalósításában a BME Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai mellett számos felkért akadémiai és államigazgatási szakértő működött közre.
A projektről részletes tájékoztatást találnak az http://www.fk.bme.hu/resplan/ weboldalon is. A projekt megvalósításával kapcsolatos kérdésekben Szabó Mariann kapcsolattartót kereshetik a szabo_m@eik.bme.hu email címen.


Konzultációs fórum

Az ED_13-1-2013-0023 "Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása" projekt sikeres, színvonalas megvalósítását segíti a természeti erőforrás-hatékonyság (kiemelten energetika és bányászat, valamint mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás) tématerülethez kötődő szakértői csoport, az ún. "Konzultációs Fórum". A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BME Közgazdaságtudományok Intézetének kiválasztott munkatársai, valamint állami-irányítói szakértői csoport munkája a teljes projektmegvalósítást figyelemmel kíséri.


Rövid hírek

A Konzultációs Fórum első ülése

2015. szeptember 16-án tartotta első ülését a Konzultációs fórum, amely a "Mezőgazdaság, vidékfejlesztés" és "Energetika és bányászat" tématerületek tanulmányai (Fenntarthatósági tanulmány) alapján a szakértői csoport a természeti erőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó főbb potenciális konfliktuspontokat azonosította be. A "Mezőgazdaság, vidékfejlesztés" tématerület főbb konfliktuspontjai a víz- és energiahasználat, természeti erőforrások közötti konfliktusok (földhasználat, illegális erőforrás-vételezés), intézményrendszer oldali kérdések és a hulladékkezelés. A "Energetika és bányászat" tématerület főbb konfliktuspontjai a bányászati tevékenység fenntarthatósága, az import és hazai villamos áram aránya, rövid és hosszú távú érdekek dichotómiája, az erőművek kapacitás-bővítésének kérdése, a bányászat és hulladékgazdálkodás viszonya valamint a villamos energia igény előre jelezhetősége.


A Konzultációs Fórum második ülése

A projekt második, Intézeti konzultációját (konzultációs fórum második ülése) 2015. október 20-án kedden tartottuk. A találkozó célja a víz- és energiahasználat, természeti erőforrások, importtevékenységek, erőforrásigény előrejelzése tématerületek az intézetet alkotó két tanszék oktatási portfóliójába való illeszthetősége volt, amely kiemelt jelentőséggel bír a projekt továbbvitelének szempontjából. A részvevők egyetértettek abban, hogy a területek számos kurzus esetében megjelennek, de szükséges egy átfogó, integratív, több tudományterületről származó szakember továbbképzését biztosító képzési program a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos hazai, képzési kompetenciák megerősítésére.


Szakmai hozzájárulás az "Úton az erőforrás-hatékonyság tervezése felé" c. konferencián

Több, az "Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása" projekt Konzultációs fórumához tartozó szakértő tartott előadást a 2015. november 12-i "Úton az erőforrás-hatékonyság tervezése felé" c. konferencián. A konferencia moderálását Dr. Pálvölgyi Tamás a BME Környezetgazdaságtan Tanszék egyetemi docense, a RESPLAN projekt menedzsere végezte. A BME Környezetgazdaságtan Tanszék vezetője, Szalmáné Dr. Csete Mária egyetemi docens köszöntőjét követően Dr. Fancsik Tamás c. egyetemi tanár, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója beszélt a természeti erőforrások hasznosításának intézményi hátteréről. Mint kifejtette: napjaink globális, erősen változó gazdasági környezetében rendkívül fontos az intézményi, szabályozó rendszer, amely az erőforrás-hatékonysági célkitűzések menedzselését ellátja. A megnyitó gondolatok után három előadásra került sor. Szabó Mariann (doktorjelölt, BME Környezetgazdaságtan Tanszék) bemutatta a projekt létrejöttének hátterét, okait, a szakmai munka eredményeit és kitért a jövőbeli feladatokra, a projekteredmények implementálásának fontosságára, az oktatásra és a "nem kötelező" az energiagazdálkodás, és vidékfejlesztés területére vonatkozó ajánlások továbbadására. Csató Henrietta Enikő Minisztériumi Energia Stratégiai Referens az energetika és bányászat, míg Dr. Czene Zsolt a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese a mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás feladatairól tartott előadást, amelyben bemutatták a projekt keretében elkészített tanulmányokat és részletes betekintést nyújtottak a szakpolitikai feladatokba is.

A konzultációs fórum tagjai az egyeztetéseket a személyes találkozókon, levelezésekkel valamint az e-vitafórumon látják el.

Tovább az e-vitafórumra.Kutatási feladatok

A projekt keretében a következő kutatási feladatokat látja el a BME Környezetgazdaságtan Tanszék:

• Erőforrás-hatékonysági konzultációs fórum életre hívása és működtetése

• Tanulmányok kidolgozása:

1. Tanulmány: Monitoring módszertan fejlesztése a természeti erőforrás-hatékonyság értékeléséhez

2. Tanulmány: Természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás: energetika és bányászat

3. Tanulmány: Természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás: mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás

• "Jó gyakorlatok az erőforrás-hatékonyság javítása terén" Kerekasztal vita szervezése

• "Úton azaz erőforrás-hatékonyság tervezése felé" munkacímű konferencia szervezése

• Természeti erőforrás-gazdálkodási képzési program-koncepció kidolgozása.

Az "Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása" (ED_13-1-2013-0023) projekt számszerűsíthető eredményei között 1 db Konzultációs Fórum létrehozása, működtetése, legalább két ülésének megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, honlap kidolgozása; 3 db tanulmány kidolgozása (Monitoring Tanulmány, Fenntarthatósági Tanulmány - energetika és bányászat, Fenntarthatósági Tanulmány - mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás); 2 db rendezvény (kerekasztal vita és konferencia) megszervezése a disszeminációs tevékenységek keretében és 1 db természeti erőforrás-gazdálkodási képzési koncepció kidolgozása szerepel.

A projekt 2015. február 1. és várhatóan december 31. között valósul meg.

A projekt azonosító száma: ED_13-1-2013-0023Meghívó

A magyar tudomány ünnepe 2015:
Úton az erőforrás-hatékonyság tervezése felé


Tisztelt Kollégák, Érdeklődő közönség!


Tisztelettel meghívjuk Önöket az "Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása" ED_13-1-2013-0023 "RESPLAN" projekt "A Magyar Tudomány Ünnepe 2015" rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő "Úton az erőforrás-hatékonyság tervezése felé" c. konferenciára, amelynek

Időpontja: 2015. november 12. csütörtök, 14:00 – 17:05 óra;

Helyszíne: BME Q. épület A szárny IV. emelet, 404-es terem.

Részvételükre feltétlenül számítunk!

Program

Moderátor: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

14:00 - 14:30

 

REGISZTRÁCIÓ

14:30 - 14:35

 

KÖSZÖNTŐ
Dr. Csete Mária egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék vezetője

14.35.-14.50

 

Megnyitó gondolatok: természeti erőforrások hasznosításának intézményi háttere
Dr. Fancsik Tamás c. egyetemi tanár Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója

14.50-15:05

 

A RESPLAN projekt átfogó bemutatása
Szabó Mariann doktorjelölt, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

15.05- 15.25

 

Természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás: energetika és bányászat
Csató Henrietta Enikő Minisztériumi Energia Stratégiai Referens

15.25-15.45

 

Természeti erőforrás-hatékonyság, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás: mezőgazdaság, vidékfejlesztés és vízgazdálkodás
Dr. Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium

15.45-16.15

 

kávészünet

16:15-16:45

 

Kérdések – válaszok – vita
Vitavezető: Dr. Valkó László címzetes egyetemi tanár, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

16.45-17.00

 

Vita összefoglalása - konklúziók
Dr. Valkó László címzetes egyetemi tanár, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

17.00-17:05

 

Zárszó
Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Kérjük, hogy a terem korlátos kapacitása miatt részvételi szándékukról értesítsenek minket az info@fk.bme.hu címen!

A program "A Magyar Tudomány Ünnepe 2015" rendezvénysorozat keretében valósul meg.Kapcsolat

A projekttel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Szabó Mariann

kapcsolattartó a Környezetgazdaságtan Tanszék részéről

szabo_m@eik.bme.hu


Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ

info@fk.bme.hu